Wtorek, 26.09.2017. Imieniny obchodzą:

Twojeprezenty Regulamin

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

Livechat
801 777 447
(+48) 222 130 447

>>

Regulamin

Internetowy sklep twojeprezenty.pl prowadzony jest przez firmę EuroFlorist Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 18A, 60-283 Poznań, identyfikująca się numerami NIP 783-10-03-370 oraz REGON 630275261, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110607.

1. TwojePrezenty prowadzi sprzedaż upominków za pośrednictwem sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.twojeprezenty.pl lub przez telefon.

2. Dostawy upominków realizowane są wyłącznie na terenie Polski przez firmę kurierską.

3. Opisy i zdjęcia produktów są własnością TwojePrezenty.pl.

4. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie twojeprezenty.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy.

5. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad.

6. Towary prezentowane w zakładce „wina”, są dostępne w sprzedaży dla osób powyżej 18 roku życia.

7. TwojePrezenty zapewnia doręczenie upominków w terminie nie krótszym niż 48 godzin. Szczegółowe zasady określone są w terminach realizacji.

8. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.

9. Firma kurierska realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy.

10. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., TwojePrezenty zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. TwojePrezenty nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.

11. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności.

12. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy .

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

14. TwojePrezenty nie ponosi odpowiedzialności za termin odbioru przesyłki przez Odbiorcę.

15. TwojePrezenty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu.

16. TwojePrezenty zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.

17. EuroFlorist Sp.z o.o., właściciel serwisu internetowego TwojePrezenty.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności EuroFlorist.

18. TwojePrezenty.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

19. TwojePrezenty nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.

20. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w sklepie internetowym twojeprezenty.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

22. Regulamin określa zasady zakupów w twojeprezenty.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.